Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon seurakuntayhtymä

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoosrky01.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoosrky01.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Gemensamma kyrkofullmäktige
Pöytäkirja 08.10.2020 klo 18:00 - 18:27

Pykälä   Otsikko  
23   Sammanträdets laglighet och beslutförhet
24   Val av protokolljusterare
25   Budgetutfallet per 31.8.2020
26   Fastställande av kyrkoskattesatsen för år 2021
27   Slutsatser av styrgruppen för uppdatering av Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi, tillbyggnad i fastigheten på Lundagatan 5, avslutning på användningen av fastigheten på Runebergsgatan 24 som ett utrymme för församlingsverksamhet /begäran om utlåtande
28   Godkännande av Borgå kyrkliga samfällighets miljöprogram för åren 2020-2024 och ansökande av kyrkans miljödiplom
29   Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, Linda Wahrman
30   Besvärsanvisning

Osallistuja Tehtävä
Finska församlingen
Aho Timo medlem
Anttila Jorma medlem
Hanni Jukka medlem
Harjumaaskola Anu medlem
Hoffrén Irmeli medlem
Järvinen Marja medlem
Kangas-Heiska Tapio medlem
Luoma Anja medlem
Pessala Juhani medlem
Piirainen Elli medlem
Pitkänen Liisa medlem
Raitimo Ulla medlem
Reijonen Mikko medlem
Riikonen Jere medlem
Sainio Marja medlem
Sorjonen Leena medlem
Suhonen Mirja medlem
Talvitie Anna medlem
Turkki Terttu medlem
Ågren Timo medlem
Thesslund Keijo ersättare
Sund Kirsti ersättare
Mustonen Riitta ersättare
Tamminen Auni ersättare
Ahola Hannu ersättare
Korhonen Roosa ersättare
Domkyrkoförsamlingen
Ahlnäs Benita medlem
Björkbacka Marit medlem
Blomqvist Ove medlem
Blomqvist Torbjörn medlem
Forsblom Annette medlem
Grönroos Nicolina medlem
Hansen Annette medlem
Karlsson Hanna medlem
Savin Charlotta medlem
von Schoultz Martin medlem
Uddström Marina medlem
Bärlund Börje ersättare
Salmi Pontus ordf. i gem. kyrkorådet
Lindgård Mats kyrkoherde
Mankinen Sari förvaltningsdirektör
Nyqvist Siv ekonomichef
Haaranen Rebecca lokalitetsingenjör
Blom Markku chef för begravn.väs.
Lampenius Simon informatör
Wickström Karl-Johan sekreterare

Nähtävilläolo  
Pastorskansliet i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Lundagatan 5, andra våningen 15.10 - 16.11.2020 vardagar kl. 9-13